Bộ điều khiển chiều cao mỏ cắt Plasma iHC XT

Tống độ : 6000 mm/min (240 IPM) @ 1200 rpm.
Độ chính xác điện áp điều khiển : ± 1V.
Phạm vi điện áp : 50 – 300V.
Nguồn vào : 24VDC / 5A ( ± 10% ).
Kích thước : 400 mm W x 70 mm H x 290 mm

Bộ điều khiển chiều cao mỏ cắt Plasma iHC XT