Máy khắc CNC RJ – 1325

Thân máy được đúc thành một khối thống nhất , kiên cố không dễ biến dạng qua thời gian sử dụng.

Phần cơ học sử dụng loại dây xích và bánh răng nhập khẩu , tóc độ nhanh , độ chính xác cao.

Sử dụng đường ray thẳng hình vuông nhập khẩu , đảm bảo độ chính xác của máy và có thể chịu được dưới cường độ làm việc cao.

Máy khắc CNC RJ – 1325