Mỏ lấy dấu máy cắt Gas/Plasma CNC

Sản xuất theo tiêu chuẩn CE and ISO 2008:9001
Bề dày của đường vạch dấu nét, chính xác và có thể điều chỉnh được. Thông thường chiều dày là 0.5mm
Mỏ lấy dấu được lắp trong các máy cắt gas/plasma CNC
Đường kính ngoài thân mỏ là 30mm

Mỏ lấy dấu máy cắt Gas/Plasma CNC